Δ.Δ.Ε Καστοριάς - Υποβολή στοιχείων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Σχολικό έτος: 2022-2023

Κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεση για να συνδεθείτε στην εφαρμογή και να υποβάλετε τα απαιτούμενα στοιχεία.

Σύνδεση